THỜI TIẾT


Vietnamese Time Now

GMT + 7:00

Wines Collection
Wines Collection

Dictionary/Từ điển

Remy martin No1-No2-No3
Remy martin No1-No2-No3
Grand marnier Collection
Grand marnier Collection
FRAPIN Collection
FRAPIN Collection
Chabot Collection
Chabot Collection
Chivas 21 years old Collection
Chivas 21 years old Collection

Say trong ñam meâ!

Tôi lập trang web này với mục đích là thỏa mãn sự đam mê sưu tầm rượu nhỏ của tôi và muốn làm bạn với tất cả mọi người trên toàn thế giới có cùng sở thích.

Tôi hy vọng trang web này đem lại niềm vui cho tất cả mọi người có cùng đam mê.

 

Hi everyone,

My hobby is collecting miniature bottles, that's why I  have  created this page to satisfy my passion.
I'm glad to make friends with people around the world. 

 

Pham Gia Phat